Kemirgen Hayvanların Özellikleri ve Bakımları

Kemirgen hayvanlar, kunduz, kirpi, fare, tavşan, sincap gibi hayvanlardır. Bu hayvanların köpek dişleri yoktur fakat buna rağmen kesici olan dişleri oldukça gelişmiştir. Kemirgen hayvanların kesici dişleri gelişmiş olduğundan dolayı en sert cisimleri bile kemirebilme özellikleri bulunmaktadır. Kemirgen hayvanların diğer özellikleri ise şunlardır:

 • Kemirgen hayvanların kesici olan dişleri ile azı dişleri arasında diastema adlı boşluk bulunur.
 • Kemirgen hayvanların alt çeneleri ileri ve geri hareket edebilmektedir.
 • Kemirgen hayvanlar doğurgandır.
 • Kemirgen hayvanlar genellikle meyve ile beslenirler bu nedenle ziraat anlamında oldukça zararlı hayvanlardır.
 • Örneğin; tavşanlarda dört adet kesici diş bulunur. Kirpiler hariç, tüm kemirgenlerin vücutları tüy ile kaplıdır.

Kemirgen hayvanların evde beslenmesi ya da bir yerde beslenmesi oldukça dikkat ve özen gösterilmesi gereken bir durumdur. Bu hayvanların bakımı kontrollü bir şekilde sağlanmalı ve serbest bırakılmamalıdır. Özellikle bebek ya da çocuk olan alanlarda, kemirgen hayvanların kontrolü asla elden bırakılmamalıdır. Aksi takdirde olumsuz durumların yaşanmasına neden olunabilir.

Sincaplar

Sincaplar, kemirgen hayvanlar arasında yer almaktadır ve genellikle gündüzleri faaliyet halindedirler. Sincaplara ait özellikler şunlardır:

Kemirgenler

 • Kuyrukları kıllı ve uzundur.
 • İri gözlere sahiptirler.
 • Ön ayakları küçüktür.
 • Otobur hayvanlardır ve bu sebeple genellikle ağaçlarda yaşarlar.
 • Fındık, ceviz, tomurcuk, badem, mantar ve taze ağaç kabukları ile beslenirler.

Sincap Bakımı

 • Yaşam alanı için yeterince büyük ve rahat hareket edebilecekleri bir alan tercih edilmelidir. Bu nedenle yaklaşık 70 cm’lik kafesler sincaplar için idealdir.
 • Yaşam alanlarının yani kafeslerinin içerisinde saklanabilecekleri, uyuyabilecekleri alanlar oluşturulmalıdır ve bu alanlar karanlık olmalıdır.
 • Sincaplar için oluşturulan karanlık oyukların tabanında mutlaka yumuşaklık sağlanmalı ve bunun için bez ve benzeri ürünler koyulmalıdır.
 • Kafes tabanlarına dışkılarını yapabilecekleri talaştan ya da kedi kumundan alanlar yapılmalıdır.

Kunduzlar

 • Kunduzlar, eski dünya kunduzu ve yenidünya kunduzu olarak iki farklı türe ayrılmaktadırlar.
 • Eski dünya kunduzlarının diğer adı Avrupa kunduzudur.
 • Su kenarlarında yaşamaktadırlar ve yüzme bilirler.
 • Kulakları ve gözleri küçüktür.
 • Eski dünya kunduzları yüzerlerken, kulaklarına ve burnuna su kaçması olmaz.
 • Yenidünya kunduzlarının diğer adları; kuzey Amerika Kunduzu ve Kanada Kunduzudur.
 • İyi yüzmeyi bilirler.
 • Eski dünya kunduzlarından daha küçüklerdir.
 • Kunduzların yaşam süreleri oldukça fazladır ve 30 ile 50 yıl arasında yaşayabilirler.
 • Kunduzlar, evde beslemeye uygun hayvanlar değillerdir.
Kemirgenler
Kemirgen Hayvanların Özellikleri ve Bakımları

Fareler

 • Fareler esnek yapılı hayvanlardır.
 • Fareler, esnek yapıları sayesinde en küçük yerlerden bile geçebilme özelliğine sahiptir.
 • Farelerin ayakları oldukça güçlüdür ve bu sebeple istedikleri yerlere rahatlıkla çıkabilmektedirler.
 • Yeni doğmuş olan fareler yavrularının vücutları tüysüzdür ve kör olarak dünyaya gelirler.
 • Fareler, tek başlarına değil; genellikle koloni halinde yaşarlar.
 • Hamsterlar, bir fare türüdür ve bilindik farelerden çok daha küçüklerdir. Evcil olarak bilinen ve evlerde bakılan bir fare türüdür. Hamsterlara ait diğer özellikler ise şu şekildedir:
 • Kuyrukları kısadır.
 • Görme yetisi az, koku alma ve duyma yetileri oldukça gelişmiştir.
 • Yanaklarının altındaki keselerde yiyecek depolayabilir ve daha sonra bu yiyecekleri tüketebilirler.
 • Hamsterların yanak altlarında bulunan keselerde, vücut ağırlıklarının yarısına denk gelecek miktarda yiyecek depolanabilir.
 • Hamsterlar suyu sevmezler.
 • Hamsterların dillerinde antiseptik bir madde bulunur.
 • Besinleri; arpa, yulaf, keçiboynuzu, mısır ve buğdaydır.

Tavsiye Bağlantı: Tavşan Özellikleri ve Bakımı

Fare (Hamster) Bakımı

Hamsterlar, fareler içerisinde en sevimli olan hayvanlardır ve bu nedenle sıklıkla evde beslenirler. Fakat evde hamster beslemek için dikkat edilmesi gerekenler noktalar vardır.

• Hamsterlar kolay hasta olabilen hayvanlardır. İnsanlardan kolaylıkla nezle kapabilirler, bu nedenle hasta olan kişilerin hamsterlardan uzak durması gerekmektedir.
• Vücut ısılarının 27 derecenin üzerine çıkmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, hamsterlar derin uykuya dalarlar ve vücut fonksiyonlarında yavaşlama gözlemlenir.
• Hmasterların kafesleri büyük olmalıdır. Küçük alanlarda strese girerler ve saldırgan olabilirler.
• Kafes tabanlarına emici bir madde konmalıdır ve bu taban üzerine saman konulmalıdır.
• Kafeslerinde muhakkak tamamlayıcı yiyecek olarak ot bulunmalıdır.
• Kafesleri haftada bir temizlenmelidir.
• Hamsterlar, yiyeceklerini yanaklarının altında bulunan keselere depolarlar. Tok olsalar bile bu davranışı sergilerler ve yaşam alanlarında sürekli olarak yiyecek saklarlar. Kafes temizliği esnasında, hamsterların sakladıkları yiyeceklerin temizlenmemesi ya da yer değiştirmemesi önerilir. Çünkü yiyeceklerinin yerinde olmadığını fark eden hamsterlar, strese girerler, huzursuz olurlar ve saldırgan davranışlarda bulunabilirler.

Tavşanlar

• Memeli hayvan grubundandır ve doğurarak ürerler.
• Ortalama yaşam süreleri 10-12 yıldır
• Otoburdurlar; marul, yonca ve lahana gibi besinleri oldukça fazla severler ve bu nedenle ziraat açısından zararlıdırlar.
• Arka bacakları, ön bacaklarına göre daha kısadır.
• Kemirgen hayvan oldukları için kafeslerinin sağlamlığı ve tavşan için uygun olduğuna dikkat edilmelidir.

Tavşan Bakımı

• Tavşan bakımı özen gerektirmektedir. Tavşanların öncelikle yuvaları güvenli bir ortam olmalıdır aksi takdirde strese girerler ve huysuz olurlar.
• Tavşanlara besin maddesi olarak bol yeşillik ve kuru gıdalar verilebilir fakat tavşanlar sürekli olarak yeşillik tükettiklerin ishal olabilirler ve hayatlarını bu nedenle kaybedebilirler.
• Tavşanlara belli aralıklarla tuz takviyesi ve şekerli besinler verilmelidir.
• Uzun süre hareketsiz ya da kapalı bir kafeste bırakılmamalı, serbest dolaşımlarına imkan tanınmalıdır.
• Tavşanların serbest dolaşımları kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.