Nesli Tükenen Hayvanlar Nelerdir?

Günümüzde nesli tükenen hayvanlar hakkında bilgi edinmek isteyen insanlar bulunmaktadır. Bu konu hakkında araştırmalar sürmektedir. Günümüzde geçmiş dönemlerde yaşamış olan ve şu anda iskeletleri ortaya çıkan hayvanların üzerinde yapılan araştırmalar sayesinde geçmiş zamanlarda yaşayan hayvanlar hakkında bilgiler araştırılmaktadır.

Günümüzde geriye dönülüp bakıldığı zaman nesli tükenmiş hayvanlar oldukça fazladır. Geçmiş zamanlarda yaşanmış olan doğal afetler, iklim değişiklikleri, yerküre değişimleri ve insanlara bağlı olarak hayvan nesilleri geçmişimizde ve günümüzde tehlikeye girmekte ve nesilleri tükenmektedir. Dünyadaki doğal dengeden dolayı oluşan canlı nesillerindeki yok olmanın yanında, insanların yapmış olduğu ve doğal dengeyi bozucu hareketleri sonucunda canlı yaşamlarının tehlikeye girmesi de gün geçtikçe ortaya çıkan bir gerçektir. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda da insan faktörü ve doğaya vermiş olduğu zararlar sonucunda birçok canlı türünün nesli insanoğlu tarafından sona erdirilmiştir.  Bu canlılar arasında sayabileceğimiz birçok hayvan türü bulunmaktadır. Günümüzde araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış ve hakkında bilgiler edinilmiş hayvanlardan bazıları yazımızda yer almaktadır.

Dinozorlar

Dinozorlar

Dünyada yaşam sürmüş ve bugüne kadar nesli tükenmiş olan türlerin sayısı 500’den fazla olduğu tahmin edilmektedir. Nesli tükenmiş olan hayvanlar arasında inceleme yapıldığı zaman ilk akla gelen hayvan şüphesiz dinozorlar olacaktır. Dinozorlar yaşamları boyunca 160 milyon yıl Dünya üzerinde yaşam sürmüşlerdir. Nesillerinin nasıl tükendiğine dair birçok iddia ortaya atılmasına rağmen, bugüne kadar neden dolayı nesillerinin tükendiği tam olarak açıklanamamaktadır. Günümüzde toprak altından ancak iskeletlerinin çıkarıldığı ve bu iskeletlerin sergilendiği dinozorların 65 milyon yıl önce nesillerinin tükendiği tahmin edilmektedir.

Hazar Kaplanı

Hazar Kaplanı

Nesli tükenen hayvanlar arasında Hazar kaplanları da yer almaktadır. Nesillerini sürdürmüş oldukları yıllarda Batı kısımda Türkiye’de, Kafkasya kısmında ise İran’da ve Türkmenistan kısmında ise Afganistan sınırları içerisinde yaşamaktaydılar. Moğolistan ve elbette ismini almış olduğu Hazar Denizi etrafında yaşamını sürdürmekteydi. Hazar kaplanlarının nesillerinin 1970’li yıllarda, Rusya’da bulunan tek Hazar kaplanının da ölmesi ile birlikte bu kaplan türünün neslinin tükendiği bilinmektedir.

Moa

Moa

Bu hayvanın ismini birçok insan ilk defa duyuyor olabilir. Günümüzden önce yaşamış olan ve nesillere tükenmiş olan bu hayvanlar bir kuş türüydü. Şu ana kadar ki dünyanın en büyük kuş türü olarak bilinmektedir. Bu canlıların türleri ise insanlar tarafından bitirildiği bilinmektedir.

Tazmanya Kaplanı (Kurdu)

Tazmanya Kaplanı (Kurdu)

Nesli tükenmiş hayvanlar arasında yerini almış olan Tazmanya kaplanı, Avustralya’ya ait olan ve burası ile özdeşleşmiş olan etçil bir hayvandır. Bu canlının türü 1930’lu yıllarda tükenmiştir.

Çizgili Sırtlan

Çizgili Sırtlan

Çizgili sırtlanların Afrika kıtasının kuzeyinde, Asya kıtasının ise batısında yer aldıkları ve yaşamış oldukları dönemlerde Hindistan’da yaşamlarını sürdürdükleri bilinmektedir. Şu anda ise bu sırtlan türlerinin nesillerinin tükendiği tahmin edilmektedir. Son zamanlarda Türkiye’de foto kapanlar sayesinde tespit edilmiştir.

Asya Fili

Asya Fili

Asya filinin milattan önce 3 milyon yıl kadar önce yaşadığı tahmin edilmektedir. Asya filinin toprak altından kemikleri Türkiye’de çıkarılmıştır. Günümüzde artık yaşayan bir tür olmaktan çıkmış olan Asya fillerinin, 19. yüzyılda nesillerinin sona erdiği tahmin edilmektedir.

Megalodon

Megalodon

Dünya üzerinde yaşamı sona ermiş olan canlı türleri arasında yerini almıştır. Yaşamış olduğu dönemde okyanusların en hırçın ve yırtıcı hayvanları arasına giren türlerden birisiydi. Ortalama olarak bu canlının boyu 20 metreyi bulmaktaydı. 3 metreye yakın çenesi ve 15-20 santim aralığında dişleri bulunmaktaydı. Ağırlık olarak bakıldığında ise yaklaşık 40 tona kadar ağırlıklarının çıktığı bilinmektedir. Günümüzde yaşamakta olan köpek balıklarının atası olarak bilinen hayvanlardır. Yaşadıkları dönemlerde günlük olarak yemiş oldukları et bir tonu bulmakta veya bir tondan çok daha fazla olmaktaydı.

Nesli Tükenmiş Diğer Hayvanlar

  • Kafkas Bizonu
  • Pinta Adası Kaplumbağası
  • Tüylü Mamut
  • İrlanda Geyiği
Yazar
Oktay Bozacı

Yorum yapın